Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Oferujemy kompleksowe rozwi
ązania zapewniające energię elektryczną na potrzeby domu lub przedsiębiorstwa
 
Fotowoltaika

Dzięki zjawisku fotowoltaicznemu występującemu w panelach fotowoltaicznych energia promieniowania słonecznego zamieniana jest w energię elektryczną a dokładniej w prąd stały DC. Powszechnie w domach jak i w większości przedsiębiorstw używany jest prąd zmienny AC, w który to dzięki falownikowi (inwerterowi) zamieniany jest prąd wygenerowany przez panele.
Oczywiście instalacja nie składa się wyłącznie z paneli oraz falownika. Potrzebne są zabezpieczenia zarówno po stronie prądu stałego (ograniczniki przepięć) jak i prądu zmiennego (ograniczniki przepięć oraz wyłączniki nadprądowe). Kompletna instalacja powinna być również uziemiona. Nie bez znaczenia jest również system mocowania paneli na dachu lub gruncie. Powinien on być certyfikowany na polskie warunki oraz bezpieczny podczas montażu jak i długotrwałego użytkowania.

Cały system fotowoltaiczny można podzielić na 2 rodzaje: standardowe oraz  optymalizowane np. SolarEdge.

W standardowym systemie bez względu na zastosowane panele oraz falownik punkt mocy określany jest dla całego łańcucha paneli podłączonych do poszczególnych wejść w falowniku. System taki jest prostszy oraz tańszy w zakupie. Jednocześnie zmusza do stosowania takich samych paneli oraz ogranicza możliwość uzyskania maksymalnej mocy każdego panelu poprzez określenie punktu mocy dla najsłabszego panelu w łańcuchu. Trzeba zaznaczyć, iż panele tej samej mocy opuszczają fabrykę z pewną tolerancją mocy +/- 1 do 5%. W standardowym systemie widzimy łączną moc generowaną przez wszystkie panele w instalacji. Jednocześnie bez zastosowania specjalnych dodatkowych urządzeń panele podczas dnia generują napięcie od 100 do ~1000 V prądu stałego - nawet po wyłączeniu falownika.
W systemie SolarEdge punkt mocy każdego zainstalowanego panelu jest określana przez optymalizator mocy zamontowany pod każdym pojedynczym panelem. Poprzez zastosowanie optymalizatorów mocy SolarEdge mamy również  bezustanną informację zwrotną o aktualnie generowanej mocy każdego panelu. Dzięki takiemu zastosowaniu możemy również stosować panele o różnych mocach, różnych producentów. Co jest istotne w razie jakichkolwiek kłopotów z instalacją (pożar, uszkodzenie przewodów lub inne zdarzenie losowe) gdy falownik nie ma możliwości komunikacji z optymalizatorem mocy automatycznie obniżane jest napięcie pojedynczego panelu do wartości 1V. Co przy standardowych instalacjach domowych daje napięcie (w zależności od ilości paneli) rzędu 6 do 31V (instalacje 2 do 10 kWp).
Co ważne w przypadku zacienienia łańcucha paneli przeciwnie do zwykłego systemu w systemie SolarEdge z mniejszą mocą pracuje tylko poszczególny zacieniony panel a nie cały łańcuch. Istotne jest to w przypadku np. drzew lub kominów, które to zacieniają przez cały dzień zainstalowaną instalację.
Usługi

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla istniejących jak i nowo budowanych budynków. Oczywiście budujemy instalację również na gruncie w systemie wkręcanym, wbijanym lub betonowanym.
Wizja lokalna w miejscu inwestycji
Dobrze wykonana instalacja fotowoltaiczna nie może zaistnieć bez wizji lokalnej. Podczas wizyty zostaną wykonane pomiary oraz określenie miejsca montażu falownika, zabezpieczeń oraz ewentualnego dodatkowego licznika.
Darmowa koncepcja / wycena instalacji  fotowoltaicznej
Po wizji lokalnej będziemy mogli sporządzić koncepcję montażu instalacji fotowoltaicznej gdzie zobaczą Państwo ułożenie paneli, sposób ich montażu oraz prognozowane uzyski energii w okresie rocznym.
Montaż oraz zgłoszenie instalacji do operatora.
Montaż zostanie wykonany z użyciem certyfikowanego systemu montażowego przez wyszkolonych instalatorów.
Po zakończonym montażu nastąpi szkolenie użytkownika z zasady działania oraz kontrolowania uzysków energii z instalacji fotowoltaicznej. Następnie zostaną przygotowane dokumenty do zgłoszenia instalacji do operatora energetycznego
 
Realizacje

Poniżej zdjęcia z kilku przykładowych zrealizowanych przez nas instalacji:
 
Kontakt
Adres:
           PremiumPV
           Konopnica 253c,
           21-030 Motycz
E-mail:
               info@premiumpv.pl ;
              
Telefon:
               698-167-678
Wszelkie prawa zastrzeżone. PremiumPV 2021